Vlaanderen.be

Project

Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitattypen

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Het rapport voor het bepalen van de lokale staat van instandhouding (LSVI) voor de Natura2000-habitattypen is een noodzakelijk instrument voor de implementatie van de EU Habitatrichtlijn. Tijdens het implementatietraject is beslist dat na elke zesjaarlijkse rapportage van de toestand van soorten en habitattypen aan de EU een evaluatie en aanpassing van de LSVI mogelijk is. Daarbij moeten ook de bevindingen van een wetenschappelijke toetsingcommissie (2010) en nieuwe inzichten verwerkt worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/21
Onderzoeksoutputs
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties