Vlaanderen.be

Project

Lokale Staat van Instandhouding (LSVI) - habitatrichtlijnsoorten: actualisering n.a.v. rapportering 2013

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

De LSVI-criteria (Lokale Stand van InstandHouding) zoals vermeld in Adriaens et al. (2008) dienen n.a.v. de rapportering over de HRL-soorten geactualiseerd te worden. Hierbij dient terdege rekening gehouden te worden met de opmerkingen van de wetenschappelijke toetsingscommissie, maar ook met die van de maatschappelijke sectoren (het zgn. middenveld) m.b.t. de metapopulatiebenadering.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/25
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties