Vlaanderen.be

Project

Langetermijn-monitoring van de processen in kerngebieden die representatief zijn voor onbeheerde climaxvegetaties of door begrazing gestuurde mozaïeklandschappen - fase 1

Project: Vraag

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In de grote speciale beschermingszones spelen natuurlijke dynamische processen een grote rol bij het bereiken van de doelen voor natuurtypen in het algemeen en voor de Natura2000-instandhoudingsdoelen in het bijzonder. In deze grote gebieden zijn de natuurlijke processen waarop het procesgericht beheer inspeelt, dikwijls sturend. In kleinere gebieden zal eerder een combinatie van proces- en patroonbeheer gevolgd worden om de instandhoudingsdoelen te bereiken.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/19
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties