Vlaanderen.be

Project

Monitoring habitatrichtlijnsoorten vaatplanten (Liparis, Apium repens en Luronium natans)

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Groenknolorchis en kruipend moerasscherm komen slechts op enkele plaatsen voor zodat de populaties integraal opgevolgd worden. Voor drijvende waterweegbree dient verder nagegaan te worden of een steekproefbenadering mogelijk is. Op de locaties worden vooral de populatieaantallen opgevolgd, eventueel aangevuld met determinerende omgevingsvariabelen.
Uitgebreider populatiedynamisch onderzoek en genetische aspecten worden in andere projecten opgevolgd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/20
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties