Vlaanderen.be

Project

Monitoring Natuurwaarden SBZ-V Poldercomplex (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In 2005 werd gestart met de uitwerking van de taakverdelingmatrix voor de natuurinrichting van een aantal gebieden die bij Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 werden aangeduid als uitbreiding aan de Speciale Beschermingszone (SBZ) '3.2 Poldercomplex' (artikel 1 BVR 17/07/2000, BS 31/08/2000). Om deze natuurontwikkelingsmaatregelen te kunnen evalueren, werd door de Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaamse overheid) aan het INBO de opdracht gegeven de natuurwaarden in deze gebieden te monitoren.

Het project behelst de evaluatie van de natuurcompensaties voor de verdere uitbouw van de achterhaven van Zeebrugge en de algemene evaluatie van de evolutie van avifauna in het Poldercomplex.

Daarnaast wordt onderzocht of er wordt voldaan aan de kwantitatieve en kwalitatieve instandhoudingsdoelstellingen die werden gekoppeld aan de afbakening van het vogelrichtlijngebied 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering (Belgisch Staatsblad 12/09/2005).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/07/1131/12/20
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties