Vlaanderen.be

Project

Opvolging voedselrijkdom van de bodems in graslandherstelprojecten van het Sigmaplan (ANB)

Project: ANB

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In een aantal natuurontwikkelingsgebieden van het geactualiseerde Sigmaplan wordt het herstel van soortenrijke schrale graslanden nagestreefd. Aangezien de meeste percelen vooraf een landbouwgebruik kenden met de gangbare bemesting, zijn de bodems aanvankelijk te voedselrijk. Een overgangsbeheer waarbij de bodems worden verschraald door middel van een intensief hooibeheer zonder bemesting gedurende 5 jaar moet leiden tot een gunstige uitgangsituatie. In dit project worden zowel bodems als vegetatie op regelmatig tijdstippen bemonsterd om het succes van het verschralingsbeheer te kunnen beoordelen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum18/01/1331/12/21

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties