Vlaanderen.be

Project

Monitoring van het organisch koolstofgehalte in Vlaamse bodems in openbaar domein en particuliere tuinen (C-GAR) (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Het is belangrijk om een correct beeld te krijgen van de huidige voorraden organische koolstof in de Vlaamse bodems. In het Vlaams Klimaatbeleidsplan wordt een bodemkoolstof monitoringnetwerk naar voor geschoven als een prioritaire opdracht. Het hier voorgestelde project draagt bij tot de ontwikkeling van dit monitoringnetwerk. Voor een beheersbare en kostenefficiënte staalname in tuinen en openbaar groen is het immers nodig om de aanwezige variabiliteit in te schatten, alvorens een grootschalige bemonstering op te starten.
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1931/03/20

Thematische lijst

Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties