Vlaanderen.be

Project

Mossen als bio-monitor voor verontreinigende stoffen

Project: eigen initiatief (position paper)

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Aan de hand van mosstalen willen we inzicht krijgen in de verspreiding van stikstof, zware metalen en microplastics die via atmosferische processen worden verspreid.

Stikstof is een blijvend milieuprobleem in Vlaanderen en grote delen van Europa en daarom één van de belangrijkste stoffen in het werkprogramma van de UNECE Air Convention en de NEC directive.

Bij zware metalen is vooral kwik neurotoxisch, het accumuleert in de voedselketen en het vertoont ondanks de genomen maatregelen geen dalende trend in het milieu. Landen die de Minamata Conventie hebben ondertekend, waaronder België, moeten daarom informatie verzamelen over depositie, cyclus en concentraties van kwik in ecosystemen.

Microplastics zijn een groeiend probleem met mogelijk belangrijke impact op milieu en gezondheid.

StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2030/12/24

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties