Vlaanderen.be

Project

Natuurindicatoren - coördinatie, ontwikkeling nieuwe indicatoren en trendanalyses

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Vanuit de decretale taakstelling van INBO om over de toestand van de natuur te rapporteren (Natuurrapportering), moeten er op basis van nieuwe inzichten en beschikbare data nieuwe indicatoren ontwikkeld worden.

Naast de nieuw te ontwikkelen indicatoren moet er ook op toegezien worden dat alle beschikbare indicatoren tijdig worden bijgewerkt en aangepast.

Om de cijfers van een indicator op een juiste manier te interpreteren is het ook belangrijk dat er op wetenschappelijke basis trendanalyses worden uitgewerkt. Dit is zeker noodzakelijk voor de natuurindicatoren waar een beleidsdoel aan gekoppeld is. Een degelijke trendanalyse is dan ook nodig om aan te geven of er al dan niet een significante verandering is in de trend en of het doel al dan niet kan gehaald worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties