Vlaanderen.be

Project

Negatieve impact en populatiedynamiek brandganzen in Vlaanderen

Project: Vraag

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In verschillende Europese projecten is de laatste jaren sterk ingezet op het ontwikkelen van een beheeraanpak voor verschillende overzomerende ganzensoorten. Brandgans kwam hierbij slechts in zeer beperkte mate aan bod omdat het een wettelijk beschermde diersoort is - in tegenstelling tot exoten zoals nijlgans en jachtwildsoorten als Canadese en grauwe gans. Om voor brandgans tot een beheer te komen dat in overeenstemming is met de noden inherent aan zijn beschermde statuut, ontbreekt momenteel de nodige actuele en lokale kennis rond populatiedynamiek en impact van de soort in Vlaanderen. Dit project moet aan deze noden tegemoet komen.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1530/12/20
Onderzoeksoutputs
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties