Vlaanderen.be

Project

NICHE-berekeningen in de Demervallei (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Ecohydrologische modellering met het model Niche in de Demervallei -
In 2011 werd de Demervallei als project opgenomen in het Sigma-programma, met als hoofddoelen het verhogen van de waterveiligheid en het herstel en ontwikkelen van natuurwaarden gebonden aan rivierdynamiek en grondwatercondities eigen aan valleisystemen. In de ‘plan MER’-fase voor dit project werden enkele mogelijke inrichtingsscenario’s onderzocht op hun effectiviteit en milieueffecten.
Vanuit de MER-discipline fauna en flora werden een aantal aandachtspunten gedetecteerd die verder op projectniveau geremedieerd dienen te worden. Om dit traject te begeleiden was een meer gedetailleerde studie nodig van de te verwachten effecten op grondwater en grondwatergebonden vegetaties.
De ecologische impactanalyse op grondwatergebonden vegetaties zal aan de hand van het hydro-ecologische voorspellingsmodel NICHE-Vlaanderen gebeuren, dat uitermate geschikt is om de effecten van verschillende hydrologische scenario’s op mogelijke vegetatie-ontwikkeling rechtstreeks met elkaar te vergelijken.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum19/10/1631/12/21

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties