Vlaanderen.be

Project

(Post)Doctoraatsonderzoek ism UGent: Belang van estuariene kustgebieden als habitat voor migratie van vissen en herstel van populaties

Project: Wetenschappelijke ondersteuning

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit doctoraatsproject heeft tot doel het belang van estuariene kustgebieden te valoriseren voor het beheer van economisch relevante vissoorten. De studie zal uitgevoerd worden in de Westerschelde en de aangrenzende Belgische kustzone. Paling en kabeljauw werden geselecteerd als indicatorsoorten voor het belang van estuariene kustgebieden omdat ze een verschillend ruimtegebruik hebben in het onderzoeksgebied en beide van economisch belang zijn. Valorisatie van de ecologische gegevens en de impact van antropogene activiteiten (e.g. baggerwerken) zal leiden tot het voorstellen van een aantal producten, zoals dynamische visverspreidingskaarten, een habitatgeschiktheidsmodel voor mariene en diadrome soorten en een beheerplan voor het gebied. Het gebruik van de modellen en plannen zal een meer efficiënt en duurzaam ruimtegebruik toelaten en een kostenefficiënt beheer mogelijk maken.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties