Vlaanderen.be

Project

Beleidsondersteunend model-instrumentarium Schelde - estuarium (De Vlaamse Waterweg nv)

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Naast monitoring en evaluatie is het nodig om instrumenten te hebben die de resultaten ruimtelijk en temporeel veralgemenen (modelleren). Deze tools moeten het mogelijk maken om effecten van ingrepen of systeemveranderingen te onderzoeken. Er is beleidsondersteunende kennis nodig om effecten van ingrepen of systeemveranderingen te beschrijven op hogere trofische groepen (watervogels, macro- hyperbenthos, vissen) en vegetatie. De Zeeschelde is van uitzonderlijk economisch belang, constant gemanipuleerd door menselijke ingrepen en met grote impact verwacht door klimaatsveranderingen (getij, neerslag, temperatuur). Hierdoor is er nood aan goede instrumenten om ons te voor te bereiden op de toekomst.
De instrumenten moeten het mogelijk maken de impact van ingrepen of kwaliteitsveranderingen te evalueren ten aanzien van de Europese richtlijnen (Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en de Kaderrichtlijn Water (KRW)) en om de doelstellingen te evalueren zoals gesteld in de Lange Termijnvisie 2030 en geconcretiseerd in de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/23
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties