Vlaanderen.be

Project

Praktische methodiek om de habitatwaardigheid te bepalen; opmaak gebruiksvriendelijke karteringssleutel voor habitats en RBB's

Project: Vraag

Details

Deelnemers

Samenvatting

In het kader van de uitvoeringsbesluiten van het Natuurdecreet is er nood aan gebruiksvriendelijke determinatiesleutels voor de herkenning van habitats en Regionaal Belangrijke biotopen (RBB) op het veld. Hiertoe pleit het Agentschap voor Natuur en Bos voor een vulgarisatie van de INBO determineersleutels, die moeten voldoen voor de meeste veldsituaties. Maar om verwarring, discussie, rechtsonzekerheid, … te vermijden is het beter bij een vulgarisatie geen kwaliteitsverlies te veroorzaken. Bijgevolg is het opzet een evenwichtsoefening tussen gebruiksvriendelijkheid versus maximaal behoud van nauwkeurigheid.
Binnen zijn wettelijk vastgelegde taken zet het INBO doet een belangrijke stap door het bepalen van het habitat-subtype vooraan in de determineersleutels te brengen. Alle verdere detail volgt daarop. De zo aangepaste sleutels worden dan voorgelegd aan een selectie van personen uit het doelpubliek. Deze personen gebruiken de sleutels gedurende een bepaalde periode in hun dagdagelijkse bezigheid en koppelen hun bevindingen op een gestructureerde wijze terug. In de mate van het mogelijke leiden deze bevindingen tot een verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de sleutels.
Omdat het succes van deze benadering vooraf moeilijk in te schatten is wordt beslist om in 2016 slechts één determinatiesleutel als testcase te behandelen.
Testcase graslanden: doel is om elke graslandvegetatie te kunnen typeren naar overeenkomstige habitat of RBB en BWK-eenheid (Biologische Waarderingskaart).
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/12/1531/12/16
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties