Vlaanderen.be

Project

Onderzoek en kennisdeling over bosuitbreiding in Vlaanderen (werkgroep & task force)

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dit INBO-project geeft invulling aan het regeerakkoord (2019-2024) en de beleidsnota Omgeving, die de ambitie uitspreken om 10.000 ha bijkomend bos te realiseren tegen 2030, waarvan 4.000 ha tegen het einde van de legislatuur. Deze ambitie wordt vormgegeven door een werkgroep, waarin het ANB, de VLM, het departement Omgeving, en het INBO vertegenwoordigd zijn, onder de coördinatie van Roel Vanhaeren. De eindredactie gebeurt door een task force met daarin het kabinet Omgeving en de leidend ambtenaren van dezelfde entiteiten.

De rol van het INBO bestaat vooral uit kwaliteitsbewaking en wetenschappelijke ondersteuning op diverse niveau’s: ‘best practice’ van bosuitbreiding in functie van uiteenlopende doelen (ecologische, recreatieve, ...), lijsten van aanbevolen herkomsten aanleveren, ontwikkelen van meet- en telsystemen, zoals de teller van bijkomende bossen, en de validatie ervan.

Het project heeft concreet drie grote doelstellingen:
1/ Werkgroep bebossingsprogramma: uitwerking en verfijning van het plan van aanpak om de doelstelling voor 10.000/4.000 ha bijkomend bos te realiseren.
2/ Kennisintegratie van Vlaamse en internationale gegevens/literatuur. Specifieke advisering voor doelstelling 1/,en een generieke overzichtsrapportage voor beleidsmakers en beheerders (kennisdeling: artikels, veldbezoeken, …) van de kennis die in Vlaanderen momenteel aanwezig is rond het thema.
3/ Onderzoek rond technische aspecten van bebossing van landbouwgronden, en processen die optreden na bebossing. Dit onderzoek gebeurt in een selectie van locaties die als voorbeeldsites dienst doen. Deze bevatten een chronosequentie van beboste landbouwgronden (Muizenbos te Ranst), waar diverse planttechnieken zijn toegepast (Vorte bossen bij Ruiselede), of waar naast elkaar verschillende boomsoorten zijn aangeplant (Mortagnebos in Sint Denijs-Zwevegem). Meer specifiek zal door een verdere opvolging in de onderzoeksgebieden kennis worden verkregen over: de evolutie van de beschikbaarheid van fosfor na bebossing van landbouwgrond, de ontwikkeling van de bovengrondse biomassa, de boomsoortensamenstelling en de vegetatieontwikkeling, de evolutie van de bodem-pH, de ontwikkeling van een strooisellaag, en de opbouw van de boven- en ondergrondse koolstofvoorraden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische lijst

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties