Vlaanderen.be

Project

Onderzoek en monitoring van de relatie tussen waterpeilbeheer, grondwater en vegetatie-ontwikkeling

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In het kader van de raamovereenkomst vraagt De Vlaamse Waterweg nv (voor 2018: W&Z) om de impact van wijzigingen in het hydrologisch regime van de waterloop op de aangrenzende vallei op te volgen en te evalueren. Dit project beoogt aldus inzicht te genereren in de relatie tussen het waterpeilbeheer van bevaarbare waterlopen enerzijds en het grondwatersysteem en de vegetatie in de aangrenzende vallei anderzijds. Het gaat hierbij zowel om studiewerk op basis van door derden verzamelde gegevens, als om zelf opgezette inventarisatie of monitoring, analyse en evaluatie.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/20

Thematische Lijst 2020

Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties