Vlaanderen.be

Project

Case studies GOG-wetlands (KBR – veentranslocatie)

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Bij de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden worden ringdijken aangelegd ter bescherming van het hinterland. Bij aanleg van deze dijken zijn grote hoeveelheden zand en klei nodig. Vooral aan klei is er een gebrek. Waar de dijk wordt aangelegd wordt eerst het veen uit de ondergrond verwijderd.
Deze klei kan lokaal gewonnen worden. De ontstane kuilen kunnen gevuld worden met het uitgegraven veen. Dit zou een oplossing kunnen bieden voor het kleitekort en het veenoverschot. Het experiment is opgezet om na te gaan of elzenbroekbos kan ontwikkeld worden op deze plaatsen. Deze aanpak kan fungeren als boscompensatie en levert een win-winsituatie op.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/21
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties