Vlaanderen.be

Project

Opmaak en opvolging dijkbeheerplannen afdeling Zeeschelde (De Vlaamse Waterweg nv)

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Dijken hebben primair een waterkerende functie maar daarnaast kunnen ze ook ecologisch belangrijk zijn. Niet alleen vormen ze het leefgebied van tal van plant- en diersoorten; ze fungeren ook als corridor waarlangs deze kunnen migreren. Potentieel vormen dijkgraslanden het grootste aaneengesloten grasland in Vlaanderen. Momenteel is er echter een grote variatie in de ecologische waarde en de erosiebestendigheid langsheen dit netwerk. Hier wordt onderzocht welke factoren (bodemsamenstelling, hellingsgraad, expositie, beschaduwing, beheer,...) daarmee samenhangen. Het doel is om richtlijnen voor inrichting en beheer voor dijken op te stellen om beide functies optimaal te combineren.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/23
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties