Vlaanderen.be

Project

Uitvoeren van onderzoek naar beheer van invasieve exoten

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In het kader van de Europese Verordening 1143/2014 die op 1 januari 2015 van kracht ging, wordt aan de lidstaten de verplichting opgelegd om een toezichtsysteem op te stellen om populaties van (potentieel) invasieve soorten op te volgen. Dit systeem dient minimaal alle soorten te omvatten die voorkomen op de lijst van EU-concern. Aanvullend wordt ook verwacht dat bestrijdingsacties en de resultaten van deze acties op invasieve uitheemse soorten worden opgevolgd en gemeld (artikelen 15 en 17). Dit project komt hieraan tegemoet door opvolging, registratie, rapportage van bestrijdingsacties en de wetenschappelijke evaluatie van de resultaten ervan.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum21/12/1731/12/20

Thematische lijst

Onderzoeksoutputs
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties