Vlaanderen.be

Project

Wetenschappelijke ondersteuning VNSC - O&M – projectgroepen (Maritieme Toegang)

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Nederland en Vlaanderen (Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest) hebben in 2005 een verdrag gesloten over samenwerking op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Naar aanleiding van dit verdrag, dat op 1 oktober 2008 in werking is getreden, is de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) opgericht.

De VNSC richt zich op de ontwikkeling van het Schelde-estuarium als 'een multifunctioneel estuarien watersysteem dat op duurzame wijze wordt gebruikt voor menselijke behoeften'. De gemeenschappelijke doelstellingen zijn: bescherming tegen overstromingen, optimale maritieme toegankelijkheid tot de Scheldehavens, instandhouding van een gezond en dynamisch ecosysteem én het opzetten van gemeenschappelijk wetenschappelijk onderzoek.

In de schoot van de VNSC wordt binnen de werkgroep Onderzoek en Monitoring (O&M) de evaluatie van het systeemfunctioneren uitgewerkt op basis van onderzoek en de uitvoering van het lopende monitoringsprogramma MONEOS. Het is binnen deze werkgroep O&M dat INBO actief meewerkt aan de doelstellingen geformuleerd door de VNSC.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/28
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties