Vlaanderen.be

Projecten

 1. ESAS INVENTORY (EVINBO)

  Desmet, P., Vanermen, N. & Stienen, E.

  1/05/2031/05/21

  Project: Evinbo

 2. Nederlandse doelbereiken (EVINBO)

  Paelinckx, D.

  25/06/201/12/20

  Project: Evinbo

 3. LIFE RIPARIAS (EVINBO)

  Adriaens, T. & Desmet, P.

  1/01/211/09/26

  Project: Evinbo

 4. GEO.INFORMED (EVINBO)

  Heremans, S., Onkelinx, T. & Turkelboom, F.

  1/10/2030/09/24

  Project: Evinbo

 5. AD-LIBIO (EVINBO)

  Steenackers, M. & De Smet, L.

  1/03/2030/06/24

  Project: Evinbo

 6. Goed beheer ten behoeve van beschermde saproxyle kevers

  Goessens, S. & Thomaes, A.

  1/01/2031/12/24

  Project: eigen initiatief (position paper)

 7. Onderzoek naar de effecten van pesticidengebruik op mezen

  Huysentruyt, F., De Bruyn, L. & Baert, K.

  1/01/2031/12/24

  Project: eigen initiatief (position paper)

 8. Effectiviteit van beheerovereenkomsten voor akker- en weidevogels

  T'Jollyn, F. & De Bruyn, L.

  1/01/2031/12/24

  Project: eigen initiatief (position paper)

 9. Platform 'Biodiversiteitsbeheer en -herstel Vlaanderen'

  Demolder, H.

  1/01/2031/12/24

  Project: eigen initiatief (position paper)

 10. Landschapsgebruik, habitatgebruik en klimaatadaptatie bij vleermuizen

  De Bruyn, L. & Gyselings, R.

  1/01/2031/12/24

  Project: eigen initiatief (position paper)

 11. Monitoring van koolstofstocks in de bodem in Vlaanderen en Brussel

  De Vos, B. & Lettens, S.

  1/01/2031/12/24

  Project: eigen initiatief (position paper)

 12. Double-loop learning in adaptief reewildbeheer

  Casaer, J.

  1/01/2031/12/24

  Project: eigen initiatief (position paper)

 13. Indicatoren voor insectenbiodiversiteit

  De Bruyn, L. & Pollet, M.

  1/01/2031/12/24

  Project: eigen initiatief (position paper)

 14. eLTER PLUS (EVINBO)

  Cools, N., Neirynck, J. & Verstraeten, A.

  1/02/2031/01/25

  Project: Evinbo

 15. Barrier (EVINBO)

  Stienen, E.

  15/07/1931/12/19

  Project: Evinbo

 16. KluisbESD (EVINBO)

  Jacobs, S., Turkelboom, F. & Leone, M.

  12/12/1830/06/20

  Project: Evinbo

 17. Contracts2.0 (EVINBO)

  Mortelmans, D., Jacobs, S. & Turkelboom, F.

  1/05/1930/04/23

  Project: Evinbo

 18. GloBAM (EV INBO)

  Desmet, P. & Van Hoey, S.

  1/04/1930/03/22

  Project: Evinbo

 19. Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit

  De Smet, L.

  20/09/1819/09/21

  Project: eigen initiatief (position paper)

 20. GEO-BON genetic working group

  Mergeay, J.

  9/07/1831/12/21

  Project: Wettelijk vastgelegd

 21. Natuurontwikkeling alluvium Gemeenschappelijke Maas

  Van Uytvanck, J.

  1/01/1931/12/23

  Project: Raamovereenkomst

 22. Case studies dijkvegetaties

  De Vos, B., Vandevoorde, B. & Van Lierop, F.

  1/01/1931/12/23

  Project: Raamovereenkomst

 23. NoFraBird (EVINBO)

  Onkelinx, T.

  28/05/1831/07/19

  Project: Evinbo

 24. Ondersteuning bij beleidsmatige vragen omtrent LULUCF

  De Vos, B., Lettens, S. & De Becker, P.

  1/03/1831/12/19

  Project: Wetenschappelijke ondersteuning

 25. Heidebeheersynthese

  De Blust, G.

  3/04/1731/12/18

  Project: Wettelijk vastgelegd

 26. Geografisch bestand watervlakken

  Denys, L., Scheers, K., Smeekens, V., Wils, C., Packet, J. & Leyssen, A.

  21/12/1731/12/20

  Project: Wetenschappelijke ondersteuning

 27. Beleidsvisie translocaties voor natuurbehoud

  Mergeay, J.

  26/10/1728/12/20

  Project: Wettelijk vastgelegd

 28. Ontwikkelen Natural Capital Accounting in Vlaanderen

  De Smet, L.

  21/12/1731/12/20

  Project: eigen initiatief (position paper)

 29. Niche Brasschaat (EVINBO)

  Herr, C. & Adriaens, D.

  18/12/1730/06/20

  Project: Evinbo

 30. Groen Speelweefsel (EVINBO)

  Jacobs, S. & De Smet, L.

  2/01/1730/06/19

  Project: Evinbo

 31. Akkerflora

  Van Landuyt, W., Erens, R. & Pollet, M.

  21/12/1731/12/18

  Project: Vraag

 32. Nutriëntenproblematiek duinen (EVINBO)

  Provoost, S.

  1/03/1728/02/18

  Project: Evinbo

 33. MEMO - Monitoring Exotische Muggen

  Pollet, M. & Adriaens, T.

  1/01/1731/12/20

  Project: Wettelijk vastgelegd

 34. Schoufour-project (EVINBO)

  Stienen, E.

  1/12/161/08/20

  Project: Evinbo

 35. IPBES ECA chapter ondersteuning

  Jacobs, S., Milbau, A., Turkelboom, F. & Keune, H.

  1/01/1731/12/18

  Project: Wetenschappelijke ondersteuning

 36. Advance eLTER (EVINBO)

  Milbau, A., Hoffmann, M. & Cools, N.

  19/10/1627/02/18

  Project: Evinbo

 37. Thema klimaatwijziging en bosbeheer

  Van der Aa, B., De Keersmaeker, L. & Vandekerkhove, K.

  9/01/1727/12/19

  Project: Wetenschappelijke ondersteuning

 38. SAFRED (EVINBO)

  Brosens, D., Desmet, P. & Van Hoey, S.

  15/12/1515/09/18

  Project: Evinbo

 39. Aanmaak en periodieke actualisering Zoekzonemodel (ZZM)

  Adriaens, D. & Louette, G.

  1/01/1530/06/19

  Project: Wettelijk vastgelegd

 40. Opvolging trends hamster en hazelmuis

  Van Den Berge, K.

  1/01/1531/12/20

  Project: Wettelijk vastgelegd

 41. Vlaamse floradatabank

  T'Jollyn, F., Pollet, M. & Van Landuyt, W.

  1/01/1131/12/20

  Project: Wettelijk vastgelegd

 42. Beheren Vlaamse vlinderdatabank

  Maes, D., T'Jollyn, F. & Soors, J.

  1/01/1131/12/29

  Project: Wettelijk vastgelegd

?
Filters
tot
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Most Recent