Vlaanderen.be

Project

Indicatoren bodemkwaliteit en -geschiktheid (Platform Passende Beoordeling, partim Bodem)

Project: Wettelijk vastgelegd

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

In het kader van Platform Passende Beoordeling dienen relevante kwantitatieve bodemvariabelen en indicatoren aangaande bos- en natuurbodems geselecteerd en berekend te worden voor de lokale bodemkwaliteit enerzijds en bodemgeschiktheid voor een bepaald habitattype anderzijds. Op basis van de INBOdem databank worden alle bodemwaarnemingen die ooit op INBO uitgevoerd werden, systematisch vertaald naar goed interpreteerbare GIS-lagen en signaalkaarten die beschikbaar worden gesteld via Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) aan terreinbeheerders, beleidsmakers en het brede publiek (open data policy).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/20

Thematische lijst

Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties