Vlaanderen.be

Project

Ruimtelijke en temporele trends van watervogels in de Zeeschelde – ecosysteemonderzoek (De Vlaamse Waterweg nv)

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Watervogels zijn één van de belangrijkste gebruikers van het Schelde-ecosysteem. Ze zijn makkelijk waarneembaar en maatschappelijk “aaibaar”. Bovendien staan ze bovenaan de voedselketen waardoor ze een signaalfunctie vervullen voor de algemene toestand van een systeem. Deze aspecten maken dat watervogels bijzonder geschikt zijn voor de toetsing van het beleid. Om deze beleidsondersteuning te kunnen leveren worden watervogels door het INBO permanent gemonitord in het kader van het MONEOS programma – het monitoringsprogramma gecoördineerd vanuit de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie. Welke kenmerken van de Schelde bepalend zijn voor het voorkomen van de watervogels, en hoe deze variabelen de vogelaantallen bepalen is onderwerp van onderzoek.
De doelstelling is om een beleidsondersteunend instrumentarium te maken dat kwantiteit en kwaliteitsveranderingen van de habitats en andere systeemkenmerken (bv. primaire productie, benthos, golven, etc. ) op watervogelaantallen in het Schelde-estuarium kan schatten. Dit instrument kan gebruikt worden om het effect van ingrepen op watervogeldoelstellingen te evalueren zoals gesteld in de Lange Termijn Visie 2030 en geconcretiseerd in de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) (Natura-2000).
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/20
Research output (related by participants)
Projects (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties