Vlaanderen.be

Project

Toestand van functionele bodembiodiversiteit in Vlaanderen

Project: eigen initiatief (position paper)

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

De hoofddoelstelling van dit project is voor Vlaamse bos- en natuurbodems nagaan wat de huidige omvang en toestand is van hun functionele bodembiodiversiteit en welke effecten de fysico-chemische bodemeigenschappen en -processen (verzuring, vermesting, verdroging,…) hebben op deze biodiversiteit. Essentieel daarvoor is dat er efficiënte en robuuste methodes worden gebruikt, referentiewaarden worden ontwikkeld voor diverse habitats en bodemtypes en de spatiale en temporele (seizoenale) variatie in kaart kan worden gebracht vooraleer verklarende studies kunnen uitgevoerd worden en betrouwbare beleidsinstrumenten geïmplementeerd kunnen worden.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Thematische lijst

Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties