Vlaanderen.be

Project

Tracking Invasive Alien Species (TrIAS) (EVINBO)

Project: Evinbo

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

TrIAS zal de expertise en kennis van 9 lopende en voorbije BELSPO projecten samenbrengen: Alien Alert, Invaxen, Diars, INPLANBEL, Alien Impact, Ensis, CORDEX.be, Speedy en het Belgisch Biodiversiteitsplatform.

Het project steunt op twee componenten: 1) het opbouwen van een gegevensnetwerk rond invasieve soorten en 2) het ontwikkelen van datagestuurde procedures voor risico-analyse gebaseerd op modellering, mapping en risico-inschatting. Een cruciale doelstelling van TrIAS is via geautomatiseerde procedures het invasierisico van uitheemse soorten in respons op klimaatverandering te kunnen voorspellen. Correlatieve soortverspreidingsmodellen (SDM's) zullen gebruikt worden om risicokaarten te maken onder huidig klimaat en verschillende toekomstige emissiescenario's. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van IPCC scenario's, grondgebruikskaarten en state-of-the-art klimaatlagen voor België die gepubliceerd werden door het KMI.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/1731/12/20
Onderzoeksoutputs
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties