Vlaanderen.be

Project

Valorisatie collectie en afbouw klonale veredeling populier en wilg

Project: Raamovereenkomst

Details

Deelnemers

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Samenvatting

Het INBO verricht sinds 1948 onderzoek naar de veredeling van populier en wilg voor de productie van industrieel hoogwaardig hout, biomassa voor bio- energie en recent ook voor tweede generatie biobrandstoffen. In het kader van de heroriëntering van het INBO-onderzoek naar PAS/PPB werd beslist INBO-middelen niet meer verder in te zetten voor veredeling. Wel is een afbouwperiode voorzien van 10 jaar, die moet toelaten het wetenschappelijk onderzoek van de laatste 15 jaar te valoriseren en het selectieproces af te ronden. Het selectieproces (20 jaar) gebeurt in verschillende fases: uitvoeren van kruisingen, selectie op zaailingniveau, selectie op kloonniveau in de proefkwekerij en selectie op pre-commercieel niveau waarbij kandidaat-cultivars op verschillende standplaatsen aangeplant en opgevolgd worden. Dit project beoogt de markt-introductie van verschillende cultivars in de periode 2020-2025, nieuwe kruisingen zullen niet meer worden uitgevoerd.
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/1431/12/24
Onderzoeksoutputs
Research output (related by participants)
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Relaties
Bekijk grafiek van relaties