Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies betreffende de inpasbaarheid van begrazing met paarden in Pikhaken - GOG Hollaken - Hoogdonk deel 2

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 17-mrt-2010

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.2210

Abstract

In het kader van de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium werden instandhoudingsdoelen vastgesteld waarbij voor Pikhaken-Hoogdonk graslandvegetaties van het habitattype 6510 vooropgesteld werden. Voor de uitwerking van het integraal inrichtingsplan wordt gevraagd onder welke randvoorwaarden een begrazingsbeheer met paarden inpasbaar is om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. Op basis van de reeds bestaande ecosysteemvisie, een potentieanalyse en de abiotische randvoorwaarden, wordt in het advies een ontwikkelings- en onderhoudsbeheer voor de verschillende zones voorgesteld.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2010.49.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2010.49_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties