Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies betreffende de inrichting van de potpolder van Lillo

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 9-jun-2010

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.2329

Abstract

Ter compensatie van 18 ha Ramsar- en Vogelrichtlijngebied dat verloren ging bij de bouw van de Europa containerterminal, wordt ter hoogte van de potpolder van Lillo de creatie van estuariene natuur voorzien. In het ontwerp van het inrichtingsplan wordt tevens ruimte voor natuureducatie gereserveerd. De beheercommissie acht het echter niet wenselijk om het schiereiland publiek toegankelijk te maken en ziet kansen om er een vogeleiland te creëren. In dit advies wordt op basis van achtergrondinformatie nagegaan in hoeverre een herziening van het inrichtingsplan gewenst is om te instandhoudingsdoelen (IHD) te bereiken. Tevens wordt de kans op broedsucces voor kluten op het schiereiland ingeschat en worden optimale en suboptimale scenario’s m.b.
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2010.168.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2010.168_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties