Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies betreffende de instandhouding van de groenknolorchis in Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 24-apr-2014

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3112

Abstract

De groenknolorchis (Liparis loeselii) is een met verdwijning bedreigde soort in Vlaanderen en is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit wil zeggen dat voor de instandhouding ervan aanwijzing van Speciale Beschermingszones vereist is. Daarnaast vereist de richtlijn een gunstige staat van instandhouding. Om dit te bereiken is volgens de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen uitbreiding van het huidig areaal, uitbreiding van de huidige populatie en verbetering van de huidige kwaliteit van het leefgebied noodzakelijk. In dit advies wordt nagegaan wat de aandachtspunten zijn i.v.m. de kolonisatiecapaciteit van groenknolorchis in functie van het herstel van de populatie in Vlaanderen.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Projecten (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2014.28.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2014.28_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties