Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies betreffende de motivatie voor de aanduiding van de Bodskenpolder en Buitenland Schoor te Bornem als habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied en VEN-gebied

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 24-dec-2010

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.2427

Abstract

Waterwegen en Zeekanaal nv wil in het gebied 'Bodskenpolder en Buitenland Schoor' te Bornem slikken en schorren (als onderdeel van de Hingenepolder) aanleggen. In dit gebied heeft OVAM een ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek laten opmaken waaruit blijkt dat een sanering nodig is. Het is de bedoeling dat beide projecten op elkaar afgestemd worden. In dit advies worden de motieven opgelijst voor de aanduiding van dit gebied als Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn- en VEN-gebied. Er wordt ook bekeken of er een ontwikkelingsvisie is voor dit gebied in het kader van het Sigmaplan en de compensatie voor de ontdubbeling van de N16 (Scheldebrug). Er wordt nagegaan of er eventueel richtlijnen gegeven kunnen worden voor de sanering en ontpoldering v
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2010.251.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2010.251_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties