Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies betreffende de natuurwaarde van 'Klein Zwitserland' te Mortsel

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 9-nov-2011

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.2647

Abstract

In uitvoering van het Masterplan 2020 Antwerpen wordt voor de R11 een streefbeeld opgemaakt. De streefbeeldstudie voor de herinrichting van deze gewestweg betracht een landschappelijke integratie en een inpassing in de ruimtelijke omgeving. Eventueel aanwezige natuurwaarden kunnen hierbij van belang zijn. In het advies INBO.A.2011.108 worden de natuurwaarden besproken van een deel van het wegtracé van de R11 te Mortsel en Wilrijk. Het gebied ‘Klein Zwitserland’ sluit ruimtelijk en functioneel aan bij het voorgaande en ook dit gebied wordt mogelijk beïnvloed bij de herinrichting. Dit advies gaat na welke natuurwaarden actueel aanwezig zijn in dit gebied en kan als een aanvulling gezien worden op het voorgaande advies.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2011.130.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2011.130_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties