Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies betreffende de omvorming van een akker tot heide in Brugge

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 31-aug-2012

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.2786

Abstract

De provincie West-Vlaanderen ziet potenties voor natuurontwikkeling op twee voormalige akkers. Beide percelen grenzen aan heidegebieden, het afplaggen van de toplaag moet evolutie tot heide in de hand werken. Het kan zijn dat de fosfaatreserve in de bodem de omvorming tot heide bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Men wil weten hoe diep er afgeplagd moet worden om tot geschikte condities voor heideontwikkeling te komen. Het advies bespreekt: de bodemkundige voorwaarden die vereist zijn voor het herstel van heidevegetaties; welke parameters dienen gemeten te worden om de vereiste plagdiepte te achterhalen; de wijze van staalname en chemische analysemogelijkheden. Tenslotte wordt aangegeven in welk kader het INBO een dergel
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2012.102.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2012.102_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties