Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies betreffende de voorgestelde maatregelen t.b.v. kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw bij werken aan een havendok in Zeebrugge

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 15-feb-2012

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.2706

Abstract

Aan de noordzijde van het Albert II-dok in de westelijke voorhaven van Zeebrugge, wordt een verlenging van een bestaande kaaimuur voorzien met ± 780 m. Naast de bouwlocatie broeden sinds enkele jaren belangrijke aantallen kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw. In een milieunota en Passende Beoordeling worden maatregelen voorgesteld voor het behoud van deze broedpopulaties. In het advies wordt aangetoond in hoeverre de geplande werken een impact kunnen hebben op de broedpopulaties van kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw en wordt de link gelegd met de instandhoudingsdoelen voor het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’. Voorts beantwoordt het advies de vraag of het meeuwvriendelijk inrichten van 4 ha dak-infrastructuur volstaat voor het behou
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Projecten (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2012.36.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2012.36_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties