Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies betreffende ecohydrologische vragen over het Vijverbroek en Heppeneert in het kader van gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 6-jan-2011

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.2283

Abstract

Voor het bepalen van de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied van de Grensmaas is bijkomende informatie gewenst over de ecohydrologische toestand van de deelgebieden Vijverbroek en Heppeneert. Het advies bespreekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van ‘drijftillen’ (habitattype 7140) in het Vijverbroek. Voor kwartelkoning is herstel van natte graslanden nodig te Heppeneert. Het advies bespreekt de kansen voor herstel van leefgebied van kwartelkoning, rekening houdend met de dalingen in grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen van de Maas door de grindwinning.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2010.122.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2010.122_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties