Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies betreffende inrichting en beheer van het vijvercomplex Grootbroek te Sint-Agatha-Rode

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 12-aug-2013

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.2877

Abstract

In het vijvercomplex Grootbroek te Sint-Agatha-Rode wordt gestreefd naar het herstel van helder, vegetatierijk water met Natura 2000 habitattype 3150 en de optimalisatie van het broed- en leefgebied voor o.m. woudaap en roerdomp. Door de eutrofiëring van het oppervlaktewater blijkt een duurzaam herstel zeer moeilijk, ondanks de genomen maatregelen. Dit advies gaat na hoe groot de problematiek is en of er voorbeelden zijn van succesvolle natuurherstelprojecten onder vergelijkbare abiotische omstandigheden. Ook wordt onderzocht of het streefdoel realistisch is in de gegeven omstandigheden en welke maatregelen noodzakelijk en haalbaar zijn om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Daarnaast worden alternatieve beheerdoelstellingen geformulee
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.2012.172.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.2012.172_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties