Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies over de bruikbaarheid van LSVI-tabellen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 23-mrt-2015

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3266

Abstract

Stikstofdeposities kunnen op uiteenlopende manieren de kwaliteit en het functioneren van bepaalde vegetaties beïnvloeden. Actueel overschrijdt de stikstofdepositie in alle Habitatrichtlijngebieden de kritische depositiewaarde voor minstens één Natura2000 habitat. In 2014 besliste de Vlaamse Regering tot het instellen van een Programmatische Aanpak van de Stikstofdeposities (PAS). In dit advies wordt nagegaan of de beoordelingstabellen van de lokale staat van instandhouding (LSVI) gebruikt kunnen worden om te bepalen of er een merkbaar effect is van stikstofdepositie op een vegetatie. Daarnaast wordt onderzocht hoe de LSVI-tabellen gebruikt kunnen worden in een beslissingskader om PAS-maatregelen toe te passen.
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.3266.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.3266_begeleidende brief.pdf

    1 KB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties