Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies over de KDW-waarden voor de vegetatietypes ‘ah’ brak of zilt water en ‘ku’ pioniersvegetatie

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 22-dec-2015

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3378

Abstract

Naar aanleiding van een milieuvergunningsaanvraag in de omgeving van het VEN-gebied ‘De Viconia Kleiputten’, wordt een verscherpte natuurtoets gemaakt. Een onderdeel daarvan is het afwegen van de bijdrage van het geplande initiatief aan de totale stikstofdepositie binnen de perimeter van het natuurgebied waarop impact mogelijk is. Hiervoor moeten de kritische depositiewaarden (KDW) voor de aanwezige stikstofgevoelige natuurtypen gekend zijn. In dit advies gaat het INBO na welke KDW-waarde moet gehanteerd worden voor de vegetatietypes in dit VEN-gebied die op de Biologische Waarderingskaart gekarteerd werden als ‘ah brak of zilt’ en als ‘ku pioniersvegetatie’.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • INBO.A.3378.pdf

    1 KB, PDF-document

  • INBO.A.3378_begeleidende%20brief.pdf

    0 bytes, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties