Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies over duurzaam bosbeheer in de Kempen in het licht van verzuring en klimaatverandering

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 1-sep-2020

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3641

Abstract

Bosgroep Zuiderkempen streeft naar rijkere, vitale en weerbare bossen binnen haar werkingsgebied. De zandbodems zijn er van nature eerder schraal en zuur, en zijn verder verzuurd door zure regen. Ze hebben ook een laag organische stofgehalte. Men wil ze via een aangepast beheer verbeteren om te komen tot vitale, weerbare bossen. De klimaatopwarming kan de vitaliteit van de inheemse soorten aantasten. Introductie van boomsoorten uit zuidelijke of continentale regio’s lijkt om productieredenen zinvol, maar is mogelijk minder gunstig voor de biodiversiteit. Dit advies bevat aanbevelingen om de bodemverzuring te verminderen. We bespreken het effect van de boomsoortenkeuze, het al dan niet beperkt aanplanten van exoten en we schetsen op welke termijn een bodemverbetering verwacht kan worden.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
  • Parels ondanks de zwijnen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  • Eikensterfte

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties