Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Advies over het grondwatermeetnet in het reservaat De Ronde Put te Mol-Postel

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 4-sep-2018

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3667

Abstract

In het Vlaams reservaat “De ronde put” in Mol-Postel hebben zich op de venige bodem vrij goed ontwikkelde natte heide vegetaties ontwikkeld. Omdat op sommige plaatsen de veenlaag verdroogd is en er ook heel wat grondwaterwinningen in de omgeving zijn, vindt de beheerder het belangrijk om de grondwaterpeilen te monitoren. Een aantal peilputten zijn echter onbruikbaar geworden. De beheerder vraagt om het meetnet te optimaliseren. Hiervoor is kennis ecohydrologisch systeem nodig. A.d.h.v. de meetgegevens, hydrografie, geologische opbouw en topologie wordt dit beschreven. Daarna wordt bekeken wat de natuurlijke potenties en doelen zijn en of die doelen haalbaar zijn met de huidige waterpeilen en –kwaliteit. Tevens wordt aangegeven welke meetpunten in de toekomst best verder opgevolgd worden.
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties