Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden van het Schelde estuarium: mogelijkheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling: onderzoeksvoorstel

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud/Universiteit Gent (RUG)
Aantal pagina's46
StatusGepubliceerd - 1994

Abstract

Het nitraatprobleem, met als belangrijkste kenmerk eutrofiëring, komt duidelijk tot uiting in de Noordzee, en meer in het bijzonder aan de monding van de Schelde en in het Schelde estuarium. Wijzigingen in landbouwpraktijken en de toenemende ontplooiing van waterzuiveringsinstallaties zijn als maatregelen tegen nitraatinput in de Schelde onvoldoende. Herstel van “wetlands" wordt geschat een ekonomisch veel efficiëntere strategie te zijn om stikstofinputs in estuaria te beperken. De belangrijkste oorzaak hiervan is denitrificatie. In dat opzicht is onderzoek van zoetwatergetijdegebieden zeer schaars, en bestaat er een gebrek aan kennis om de mogelijkheid tot denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden in te schatten. De invloed van het getij als karakteristieke factor op denitrificatie is nauwelijks onderzocht. Bovendien is de ruimtelijke en temporele variatie van denitrificatie zo groot, dat de bestaande, schaarse, resultaten onvoldoende representatief zijn. De mogelijkheden die bestaan om zoetwatergetijdegebieden te herstellen maken onderzoek van denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden daarom zeer nuttig.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties