Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Ecologisch onderbouwde scenario’s voor moerasontwikkeling en hydrologisch herstel in De Zegge en Mosselgoren

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Afdelingen, onderzoeksgroepen en diensten

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
StatusGepubliceerd - 3-apr-2020

Publicatie series

Naam Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3863

Abstract

De natuurreservaten de Zegge en Mosselgoren behoren tot een Habitatrichtlijngebied. Voor dit gebied legde de Vlaamse overheid een aantal instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten vast, waaronder de realisatie van (laagveen)moeras, herstel van moerasvogelpopulaties en herstel van de natuurlijke hydrologie. In een deel van De Zegge worden indicaties gevonden voor verdroging. Ontwatering en verdere inklinking van de veenbodems in het aangrenzende landbouwgebied is een van de oorzaken. In dit advies geeft het INBO een aantal scenario’s voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen.
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties