Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Hoofdstuk 23 ecosysteemdienst kustbescherming

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoekpeer review

Auteurs

Externe Organisaties

  • Waterbouwkundig Labo

Details

Vertaalde titel van de bijdrageChapter 23 - Ecosystem service Coastal protection
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina's33
StatusGepubliceerd - 7-mei-2014

Publicatie series

Naam Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.R.2014.1988082

Abstract

Zandbanken, slikken, schorren, stranden en duinen vormen een natuurlijke bescherming tegen stormvloeden en mariene overstromingen.
Het grootste deel van de kustlijn wordt vandaag in belangrijke mate beschermd door brede of smalle duingordels.
Vooral in de zeereepduinen draagt een biotische component daar substantieel toe bij, namelijk de vegetatie gedomineerd door helm.
Er is een rechtstreekse waardering mogelijk van Kustbescherming via het vermijden van slachtoffers en economische schade bij stormvloeden, net als via de vermeden kosten van aanleg en onderhoud van zeewerende infrastructuur.
Verdere urbanisatie van de kustvlakte en klimaatwijzigingen doen de vraag naar (het belang van) deze dienst toenemen. Het belemmeren van natuurlijke duinvorming en het overmatig vastleggen van duinen hypothekeert de toekomstige levering van de dienst. Duinen afgesneden van de natuurlijk dynamiek hebben een verminderd ‘zelfhelend vermogen’ na stormen.
Het inzetten op natuurlijke kustbescherming heeft naast economische voordelen synergiën met recreatie en biodiversiteit.
Beleidsmatig-planologisch is de zeereep grotendeels geconsolideerd. Er zijn echter lokaal opportuniteiten voor het verbeteren van het gebruik van natuurlijke kustbescherming door het verwijderen van oude dijken en het voorzien van aangepaste recreatieve infrastructuur.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Projecten (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties