Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

INBO inventariseert gezonde essen in Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
NieuwsbriefINBO Nieuwsbrief
Volume16
Pagina's (van-tot)2
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - jul-2013

Abstract

INBO inventariseert gezonde essen in Vlaanderen
Sinds begin de jaren ’90 worden de Europese essen aangetast door een nieuwe, invasieve schimmel, Hymenoscyphus pseudoalbidus(anamorph Chalara fraxinea) . Deze agressieve schimmel of deze schimmelziekte veroorzaakt vergeling en verwelking van de bladeren, vroegtijdige bladval, verkleuring van de bast en bastscheurtjes, scheut-, twijg- en taksterfte en soms sterfte van de volledige boom. Voor het eerst vastgesteld in Polen in 1990, heeft de ziekte zich de laatste jaren over grote delen van Europa verspreid. Ook in Vlaanderen is de ziekte sinds kort alom tegenwoordig. Hierbij stellen we vast dat zowel jonge als oudere bomen aangetast worden, maar dat jonge boompjes sneller afsterven. Opvallend is echter ook dat een, weliswaar beperkt aantal bomen, geen of minder ziektesymptomen vertonen. Dit kan wijzen op het bestaan van ziekteresistente essen. Onderzoekers aan het INBO zijn daarom gestart met het inventariseren en selecteren van essen zonder ziektesymptomen in Vlaanderen. In de eerste plaats worden de essen opgevolgd in de door het INBO aangelegde zaadtuinen van autochtone essen. Daarnaast werd in 2004 in het kader van een Europees onderzoeksproject, een veldproef aangeplant met 5400 essen afkomstig uit 50 Europese herkomsten, waaronder de Belgische erkende herkomsten Hoge Bos, Rosée en Aisances. Ook hier zal gezocht worden naar mogelijk ziekteresistente herkomsten en/of individuele bomen. De geselecteerde essen zullen via ent vermeerderd worden en samengebracht in een nieuwe zaadtuin. Als controle zal de ziekteresistentie van deze bomen vervolgens onderzocht worden via kunstmatige infectie met de essen schimmel.
Dit onderzoek gebeurt in het kader van een Europese COST actie “Fraxback”. Binnen dit project werken 26 Europese onderzoeksinstellingen samen aan een actieplan om kennis over de essenziekte te verzamelen en uit te wisselen, internationaal onderzoek op te starten en acties te ondernemen voor het behoud van de gewone es in Europa.
Wil je meer weten over de symptomen en de verspreiding van de essenziekte in Vlaanderen surf dan naar http://www.inbo.be/docupload/4707.pdf en 4727.pdf
Marijke Steenackers, marijke.steenackers@inbo.be Bart De Cuyper, bart.decuyper@inbo.be

Thematische lijst

EWI Biomedische wetenschappen

Taxonomische lijst

Beleidsmatig

Geografische lijst

Technologisch

Onderzoeksoutput

Onderzoeksoutputs
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties