Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Kwetsbare plantenpopulaties in agrarisch gebied: verspreiding, verbreiding en genetische diversiteit als basis voor functionele habitatnetwerken

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

Auteurs

  • R. Brys
  • H Jacquemyn
  • F Van Rossum
  • M Hermy
  • L Triest

Details

Originele taal-2Nederlands
UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
Aantal pagina's296
StatusGepubliceerd - 2001

Abstract

Centraal in dit VLINA-onderzoek staat het bepalen van de noodzakelijke omgevingsvoorwaarden in kleine landschapselementen ten behoeve van verbreiding en duurzame ontwikkeling van sterk versnipperde plantenpopulaties met hun genetische kenmerken van de restpopulaties. Het grootste deel van het onderzoek is vooral toegespitst op de overlevingskansen van kleine plantenpopulaties in kleine landschapselementen. De overleving van een soort wordt daarbij wezenlijk bepaald door jaarlijkse veranderingen die optreden in het aantal kiemplanten, juvenielen en adulten. Deze kunnen door een ganse reeks van factoren zowel ecologische als genetisch beïnvloed worden. Daarnaast wordt ook getracht de rol van verbreiding voor de instandhouding van regionale (meta)populatiestructuur te bepalen in het geval van P. eliator. De genetische structuur werd op regionale en lokale schaal in kaart gebracht en de invloed van ruimtelijke isolatie hierop onderzocht. De invloed van de verschillende factoren, op de lange-termijn overleving van plantenpopulaties in kleine landschapselementen evenals op de mogelijkheid van planten tot verbreiding langsheen habitatnetwerken werd eveneens onderzocht.
Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Projecten (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

  • Brys_etal_2001_KwetsbarePlantenpopulatiesAgrarischGebied

    !!Final published version, 116 MB, PDF-document

Relaties
Bekijk grafiek van relaties