Vlaanderen.be

Onderzoeksoutput

Natuurontwikkeling in combinatie met beroepsvaart

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan Jaarboeken van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Auteurs

Details

Originele taal-2Nederlands
TitelJaarverslag 2012 : INBO
EditorsK. Van Muylem
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publicatiedatum6-mrt-2013
StatusGepubliceerd - 6-mrt-2013

Abstract

Natuurontwikkeling in combinatie met beroepsvaart

In geïntegreerde rivierherstelprojecten is het een uitdaging om ecologische processen, soorten- en habitatdiversiteit te herstellen in harmonie met andere functies van de rivier als scheepvaart en bescherming tegen overstroming. In het project rivierherstel Leie wenst Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) naast de uitbouw van een internationale binnenvaartverbinding voor grotere schepen ook oeverecotopen te herstellen in de gekanaliseerde waterloop.
Het INBO heeft in opdracht van W&Z natuurdoelstellingen uitgewerkt voor de oeverzones in het gehele traject tussen Deinze en de Franse grens. Deze visie hield rekening met randvoorwaarden van scheepvaart, veiligheid, onderhoud en ruimtebeperkingen. Luwe zones met een vooroeververdediging (vooroevers) bleken het meest geschikt om de grote golfbelasting van de oevers op te vangen en toch kansen te creëren voor natuurontwikkeling in de waterweg. Aan de hand van een liggingsplan wordt weergegeven waar precies welke gewenste oevernatuur dient te worden ontwikkeld of bestendigd. Volgens deze kaart zal door W&Z nieuwe vooroevertypes ontwerpen in overleg met het INBO, wat zal leiden tot de gefaseerde aanleg van een nieuwe reeks vooroevers na 2015.
In de periode 2009-2010 werden reeds vooroevers in de vaarweg gecreëerd als een pilootproject. De plantendiversiteit in relatie tot de oeverhelling, oeverzijde, positie op het talud en het type vooroever (palenrijen versus azobébeschoeiing) werd door het INBO geëvalueerd. Deze expertise zal worden ingezet als nieuwe vooroeverontwerpen worden besproken.
Gezien het INBO vaak gevraagd wordt om verschillende vooroevertypes ecologisch op te volgen en te evalueren, wordt in 2013 waterloop overschrijdend vooroeveronderzoek opgestart. Hierbij worden standplaatscondities achter vooroeververdedigingen nader onderzocht in relatie tot beoogde oeverecotopen.

Thematische lijst

Onderzoeksoutput (gerelateerd via auteurs)
Winkelwagen
Toevoegen aan winkelwagen Opgeslagen in winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Documenten

Documenten

Relaties
Bekijk grafiek van relaties