Vlaanderen.be

Onderzoeksoutputs

  1. 2019
  2. Gepubliceerd

    Advies over de inzet van de Vlaamse meetnetten om de trend van het bosareaal op te volgen. Een statistische evaluatie. / Quataert, Paul (Hoofdauteur); De Keersmaeker, Luc; Van Daele, Toon.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3744).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  3. Gepubliceerd

    Advies over monitoring in het kader van het beheerplan versus Vlaamse monitoring. / Pollet, Marc (Hoofdauteur); Piesschaert, Frederic; Van Landuyt, Wouter; Vermeersch, Glenn; Westra, Toon.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3747).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  4. 2017
  5. Gepubliceerd

    Inschatting van de kosten voor het beheren van een grondwatermeetnet op terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos. / Van Calster, Hans (Hoofdauteur); Van Daele, Toon; Vanderhaeghe, Floris.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3557).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  6. 2016
  7. Gepubliceerd

    Advies over het effect van beschaduwing op de EKC van macrofyten. / Denys, Luc (Hoofdauteur); Leyssen, An; Vanden Borre, Jeroen.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2016. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3448).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  8. Gepubliceerd

    Advies over de populatiedynamiek en predatorcontrole van de steenmarter. / Van Den Berge, Koen (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2016. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3397).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  9. 2015
  10. Gepubliceerd

    Advies over de jaaropbrengst van palingfuiken in typische West-Vlaamse polderwaterlopen. / Van Thuyne, Gerlinde (Hoofdauteur); Belpaire, Claude.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3366).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  11. Gepubliceerd

    Inventaris grondwatermonitoring en vegetatiekartering in natuurgebieden langsheen het Kanaal Gent-Oostende tussen Steenbruggebrug (Oostkamp) en de keersluis (Beernem). / Adriaens, Dries (Hoofdauteur); Van Kerckvoorde, Andy.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3337).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  12. 2014
  13. Gepubliceerd

    Advies over de oorzaak van de achteruitgang van het biologisch kwaliteitselement ‘vis’ in de waterloop de Aa. / Breine, Jan (Hoofdauteur); Van Thuyne, Gerlinde.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3184).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  14. 2013
  15. Gepubliceerd

    Advies betreffende de methodiek voor de inventarisatie en monitoring van de bermvegetatie langs de A10/A18. / Van Kerckvoorde, Andy (Hoofdauteur); Onkelinx, Thierry.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2013. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.2940).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  16. 2012
  17. Gepubliceerd

    Advies betreffende de selectieprocedure en de voorgestelde selectie voor biomerkers op te nemen in het Vlaamse Humane Biomonitoringsprogramma. / Keune, Hans (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2012. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.2784).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  18. Gepubliceerd

    Importance of compromised application of the BE-FL river macrophyte assessment system (MAFWAT) for intercalibration and harmonisation. / Denys, Luc (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2012. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.2727).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  19. 2011
  20. Gepubliceerd

    Advies betreffende de omschrijving van het begrip ‘submerse vegetatie’ en enkele aanpassingen m.b.t. de beoordeling van macrofyten in Vlaamse meren voor de Europese Kaderrichtlijn Water. / Denys, Luc (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.2621).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  21. 2010
  22. Gepubliceerd

    Advies betreffende de monitoring van de biodiversiteit. / Paelinckx, Desiré (Hoofdauteur); De Beck, Lode; De Bruyn, Luc; Peymen, Johan.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.2339).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  23. Gepubliceerd

    Advies betreffende oppervlakte bosland, moeras, heide, duin, slikken en schorre in Vlaanderen in 2004 ten behoeve van de berekening van de ecologische voetafdruk van Vlaanderen. / De Saeger, Steven (Hoofdauteur); Paelinckx, Desiré.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.2301).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

  24. Gepubliceerd

    Advice concerning fish metrics in Flanders. / Breine, Jan (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.2288).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en BosonderzoekOnderzoek

?
Filters

Alle auteurs

tot
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Most Recent
Vaakst gedownload