Vlaanderen.be

Onderzoeksoutputs

  1. 2019
  2. Gepubliceerd

    Advies over de bescherming van een populatie vuursalamander op een oude spoorwegbedding in Ronse. / Speybroeck, Jeroen (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3834).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3. Gepubliceerd

    Advies over het effect van bestrijding van nesten in havengebied op de toename van dakbroedende meeuwen in stedelijk gebied. / Stienen, Eric (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3822).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  4. Gepubliceerd
  5. Gepubliceerd

    Advies over indicatorsoorten voor beheerovereenkomsten. / Belpaire, Claude; De Knijf, Geert; Gyselings, Ralf; Lommelen, Els; Packet, Jo; Speybroeck, Jeroen; Thomaes, Arno; Van Landuyt, Wouter; Vermeersch, Glenn; Vriens, Lieve; De Bruyn, Luc (Hoofdauteur); Maes, Dirk; Van Den Berge, Koen; Vanden Borre, Jeroen.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3797).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  6. Gepubliceerd

    Seabird displacement at offshore wind farms: effect versus impact. / Vanermen, Nicolas; Courtens, Wouter; Van De Walle, Marc; Verstraete, Hilbran; Stienen, Eric.

    2019. Paper gepresenteerd op Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, Stirling, Verenigd Koninkrijk.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

  7. Gepubliceerd

    Berekening van de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten voor overgangswateren en zoete getijdenwateren i.f.v. het derde stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. / Van den Bergh, Erika (Hoofdauteur); Speybroeck, Jeroen; Vandevoorde, Bart.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3801).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  8. Gepubliceerd

    Advies over het effect op grote meeuwen van het verharden en exploiteren van een terrein te Zeebrugge. / Stienen, Eric (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3794).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  9. Gepubliceerd

    Assay optimisation and age-related baseline variation in biochemicalmarkers in Lesser Black-backed gulls. / Santos, Catia S.A.; Loureiro, Susana; Sotillo, Alejandro; Müller, Wendt; Stienen, Eric; De Neve, Liesbeth; Lens, Luc; Monteiro, Marta.

    In: Ecotoxicology and Environmental Safety, Vol. 172, 05.2019, blz. 246-254.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  10. Gepubliceerd

    Advies over het beheer van grote meeuwen via nepeieren. / Stienen, Eric (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3773).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  11. Gepubliceerd

    Specialization reduces foraging effort and improves breeding performance in a generalist bird. / van den Bosch, Merijn; Baert, Jan M.; Mueller, Wendt; Lens, Luc; Stienen, Eric W. M.

    In: Behavioral Ecology, Vol. 30, Nr. 3, 22.02.2019, blz. 792-800.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  12. Gepubliceerd

    Meso-scale response patterns of lesser black-backed gulls at the Belgian Thornton Bank offshore wind farm using GPS telemetry. / Vanermen, Nicolas; Courtens, Wouter; Van De Walle, Marc; Verstraete, Hilbran; Stienen, Eric.

    2019. Paper gepresenteerd op conferences on bird migration at sea and offshore wind power, BIRDMOVE and MultiBird, Berlijn, Duitsland.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

  13. Gepubliceerd

    Advies betreffende de criteria voor habitatgeschiktheid voor de vroedmeesterpad in het kader van bijplaatsing en introductie. / Speybroeck, Jeroen (Hoofdauteur); Auwerx, Johan.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3719).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  14. Gepubliceerd

    Advies over de potenties voor natuurontwikkeling op de voormalige campings te Raversijde - Oostende. / Provoost, Sam (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3709).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  15. Gepubliceerd
  16. Gepubliceerd

    Analyse van de gegevens van het meetnet habitatkwaliteit ten behoeve van de rapportage voor de Habitatrichtlijn (periode 2013-2018). / Westra, Toon; Leyssen, An; Oosterlynck, Patrik; Lommelen, Els; Vanden Borre, Jeroen; De Saeger, Steven; Vandevoorde, Bart; Thomaes, Arno; Provoost, Sam; Paelinckx, Desiré.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. 40 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 34).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  17. Gepubliceerd

    Chapter 8 - Seabirds: displacement. / Vanermen, Nicolas; Stienen, Eric.

    Wildlife and Wind Farms, Conflicts and Solutions. Volume 3. Offshore: Potential Effects.. ed. / Martin R. Perrow. Vol. 3 Exeter, UK : Pelagic Publishing, 2019. blz. 174-205.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek niet door INBO uitgegeven

  18. Gepubliceerd
  19. Gepubliceerd

    Inschatting van de effecten van habitatuitbreiding in het kader van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen op potentiële leefgebieden van soorten. / Maes, Dirk; van der Meulen, Maarten; Verhaeghe, Floris; Bot, Jeroen; Defoort, Thomas; Poelmans, Lien; De Knijf, Geert; Devos, Koenraad; Packet, Jo; Speybroeck, Jeroen; Stienen, Eric; T'Jollyn, Filiep; Van Den Berge, Koen; Van Landuyt, Wouter; Vermeersch, Glenn; Wils, Carine.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. 506 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 42).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  20. Gepubliceerd

    Monitoring van broedvogels, vegetatie en hydrologie binnen de ingerichte percelen ter compensatie van natuurwaarden in de Achterhaven van Zeebrugge : Resultaten 2018. / Verstraete, Hilbran; Van De Walle, Marc; Courtens, Wouter; Vanermen, Nicolas; De Bie, J.; Verbelen, Dominique.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. 119 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 41).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  21. Gepubliceerd

    Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2018. / Stienen, Eric; Courtens, Wouter; Van De Walle, Marc; Vanermen, Nicolas; Verstraete, Hilbran.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. 40 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 4).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

?
Filters

Alle auteurs

tot
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Most Recent
Vaakst gedownload