Vlaanderen.be

Onderzoeksoutputs

  1. 2018
  2. Gepubliceerd

    Concentraties Hg, PCB, DDT, HCB en HCH in vogeleieren. / Stienen, Eric; Van De Walle, Marc.

    Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8 lid 1a & 1b: België 2018-2024. . ed. / Belgische Staat. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2018. blz. 100.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport niet door INBO uitgegeven

  3. Gepubliceerd

    Dichtheid van vogels op zee. / Stienen, Eric; Vanermen, Nicolas.

    Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8 lid 1a & 1b: België 2018-2024. . ed. / Belgische Staat. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2018. blz. 198.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport niet door INBO uitgegeven

  4. Gepubliceerd

    Met olie besmeurde zeekoeten (Uria aalge). / Stienen, Eric; Van De Walle, Marc.

    Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8 lid 1a & 1b: België 2018-2024. . ed. / Belgische Staat. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2018. blz. 108.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport niet door INBO uitgegeven

  5. Gepubliceerd

    Voorkomen van broedende zeevogels. / Stienen, Eric; Courtens, Wouter.

    Actualisatie van de initiële beoordeling voor de Belgische mariene wateren. Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Art 8 lid 1a & 1b: België 2018-2024. . ed. / Belgische Staat. Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 2018. blz. 193.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport niet door INBO uitgegeven

  6. Gepubliceerd

    Advies over het hydrologisch meetnet in het historisch Ekstergoor (Beerse). / Herr, Cécile (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3579).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  7. Gepubliceerd

    Design and implementation of a monitoring scheme to assess habitat quality of European protected habitats in Flanders (Belgium). / Westra, Toon; Onkelinx, Thierry; Oosterlynck, Patrik.

    2018. Paper gepresenteerd op International Statistical Ecology Conference, St Andrews, Verenigd Koninkrijk.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

  8. Gepubliceerd

    Advies over de uitgangspunten van het compensatieplan voor het Vogel- en Habitatrichtlijngebied in het kader van toekomstige ontwikkelingen van het Antwerpse havengebied op de Linkerscheldeoever. / Gyselings, Ralf (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3656).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  9. Gepubliceerd

    Advies betreffende de ex-situ kweek van vroedmeesterpad. / Auwerx, Johan; Mergeay, Joachim (Hoofdauteur); Speybroeck, Jeroen.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3669).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  10. Gepubliceerd

    Advies over de populatie kruipend moerasscherm in het Vrijbroekpark te Mechelen. / Van Landuyt, Wouter (Hoofdauteur); Wouters, Jan.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3649).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  11. Gepubliceerd

    Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van Berlare broek en Overmere-Donk. / De Saeger, Steven (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3676).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  12. Gepubliceerd

    Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van ‘Tielenkamp’. / De Saeger, Steven (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3646).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  13. Gepubliceerd

    Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Wijvenheide, Platwijers en Ter Donk, deel van het habitatrichtlijndeelgebied ‘Vijvergebied Midden Limburg’. / De Saeger, Steven (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3671).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  14. Gepubliceerd

    Voortoets voor de herbouw van het Sint-Pietersbrugje te Zwevegem-Moen. / Vandevoorde, Bart (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3640).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  15. Gepubliceerd

    Diversity and conservation of European dragonflies and damselflies (Odonata). / Kalkman, Vincent J.; Boudot, Jean-Pierre; Bernard, Rafal; De Knijf, Geert; Suhling, Frank; Termaat, Tim.

    In: Hydrobiologia, 18.01.2018.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  16. Gepubliceerd

    Alternatief beleidsinstrumentarium voor het bestendigen van het typische landschap van Voeren. / Mortelmans, Dieter; Turkelboom, Francis.

    2018. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 8).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  17. Gepubliceerd
  18. Gepubliceerd
  19. Gepubliceerd

    Indicatieve situering van het Natura 2000 habitattype 3260. Submontane en laaglandrivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Callitricho-Batrachion. Uitgave 2018 (versie 1.6). / Leyssen, An; Denys, Luc; De Saeger, Steven.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 2018. 24 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  20. Gepubliceerd

    Wolvenplan Vlaanderen. / Everaert, Joris; Gorissen, Dries; Van Den Berge, Koen; Gouwy, Jan; Mergeay, Joachim; Geeraerts, Caroline; Van Herzele, Ann; Vanwanseele, Marie-Laure; D'hondt, Bram; Driesen, Koen.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. 84 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. 70).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  21. 2017
  22. Gepubliceerd

    Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart in de Oudbroek-Schellandpolder te Bornem. / De Saeger, Steven (Hoofdauteur); Van Ryckegem, Gunther.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3623).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

?
Filters

Alle auteurs

tot
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Most Recent
Vaakst gedownload