Vlaanderen.be

Onderzoeksoutputs

  1. 1987
  2. Gepubliceerd

    Aanvullend vegetatiekundig onderzoek van het Belgisch stroomgebied van het Merkske. / Verhaert, E; De Blust, Geert.

    Universiteit Antwerpen (UA), Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), Departement Biologie, 1987. 37 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek niet door INBO uitgegeven

  3. 1990
  4. Gepubliceerd
  5. 1991
  6. Gepubliceerd
  7. Gepubliceerd

    De aquatische en oevervegetatie van het Schulensmeer : huidige toestand en aanbevelingen tot herstel. / Schoonjans, L; Belpaire, Claude; Podoor, N; Van Assche, J.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1991. 115 blz. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.91.04).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  8. Gepubliceerd
  9. Gepubliceerd

    Inventarisation of the fish species of the albertcanal at genk-langerlo. / Verreycken, Hugo; Belpaire, Claude; Ollevier, F.

    In: BELGIAN JOURNAL OF ZOOLOGY, Vol. 121, 11.1991, blz. 51.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  10. Gepubliceerd

    Pilootproject integraal waterlopenbeheer en bescherming van de bovenlopen van de Kleine Nete. / Yseboodt, R; Coeck, Johan; Huybrechts, Willy; Vandelannoote, A; Clement, L; De Blust, Geert; Verhoeven, W.

    1991. 185 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  11. 1992
  12. Gepubliceerd

    De groene hoofdstructuur van Vlaanderen. / De Blust, Geert; Kuijken, Eckhart; Paelinckx, Desiré.

    Instituut voor Natuurbehoud, 1992. 30 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  13. Gepubliceerd

    Effekten van pompgemalen op vispopulaties : schade aan witvis en paling bij gedwongen blootstelling aan de werking van een vijzelpompgemaal. / Denayer, Bart; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1992. 21 blz. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.92.10).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  14. Gepubliceerd
  15. Gepubliceerd

    Historische limnologie van de "Biezenkuilen" te Kalmthout, in relatie tot het experimenteel uitbaggeren als maatregel ter herstel van de natuurwaarden van vennen. / Denys, Luc.

    Brussel : Earth Technology Institute, VUB, 1992. 47 blz. (TWOL).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  16. Gepubliceerd

    De aquatische oevervegetatie van de viskweekvijvers en de kleiputten van het domein "De Volharding" te Rijkevorsel. / Schoonjans, L; Belpaire, Claude; Podoor, N; Van Assche, J.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1992. 76 blz. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.92.08).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  17. Gepubliceerd

    Inventarisatie van de vissoorten in het albertkanaal te langerlo-genk. / Verreycken, Hugo; Ollevier, F; Belpaire, Claude.

    In: Jaarboek Likona, 1992.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  18. 1993
  19. Gepubliceerd

    Cours Général sur I'Ecologie et I'Aquaculture des Poissons d'Eau Douce. / Belpaire, Claude.

    1993. (Andere gepubliceerd door INBO).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  20. Gepubliceerd

    Planmatig visstandbeheer voor het kanaal Brugge-Sluis : visbestandopname. / Denayer, Bart; Belpaire, Claude.

    1993. 18 blz. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer ; No. IBW.Wb.V.R.93.25).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  21. Gepubliceerd

    Pilootlandinrichtingsproject Noordoost-Limburg : ekologische prioriteiten en adviezen : globale visie met schetskaart. / Van Ghelue, P.; Decleer, Kris; De Blust, Geert; Kuijken, Eckhart.

    Instituut voor Natuurbehoud, 1993. 26 blz. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. A93.09).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  22. Gepubliceerd

    Aktiviteitenverslag 1991-1992. / Van Slycken, Jos (Editor).

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1993. 124 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportJaarboeken van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  23. 1994
  24. Gepubliceerd

    De Doode Bemde. / De Becker, Piet; De Smedt, P.

    Vrienden Heverleebos en Meerdaalwoud, 1994. 116 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoek niet door INBO uitgegeven

  25. Gepubliceerd

    Visbestanden in het denderbekken : bekkenrapport 1993. / De Charleroy, Daniel; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1994. 4 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  26. Gepubliceerd

    Visbestandsopname op de Zwarte beek. / De Charleroy, Daniel; Beyens, Jos; Belpaire, Claude.

    1994. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.94.28).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  27. Gepubliceerd

    Aanleg van een paaiplaats en aanleg van hengelfaciliteiten in de nieuwe polder van Blankenberge. / Denayer, B.

    1994. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; Vol. 010).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportInterne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  28. Gepubliceerd

    Advies bij de natuurtechnische inrichting van het wacht- en spaarbekken "verdronken weiden" te Ieper. (naar aanleiding van de landschaps en milieustudie bocage). / Denayer, B.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1994. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; Vol. 011).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportInterne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  29. Gepubliceerd

    Glasaalbemonstering te Nieuwpoort tijdens het voorjaar 1994. / Denayer, Bart.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1994. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.94.26).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  30. Gepubliceerd

    Palingbestanden in het Ijzerbekken : periode 1991, 1992 en 1993. / Denayer, Bart; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1994. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.94.23).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  31. Gepubliceerd

    Planmatig visstandbeheer voor het kanaal Brugge-Sluis : visbestandopname. / Denayer, Bart; Belpaire, Claude.

    1994. 23 blz. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer ; No. IBW.Wb.V.R.94.22).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  32. Gepubliceerd

    Biotoopontwikkeling en visstandbeheer in het Voerbekken. / Ercken, D; De Charleroy, Daniel; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1994. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.VR.94.030).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  33. Gepubliceerd

    Inventarisatie van de pompgemalen in het vlaamse gewest en preliminair onderzoek naar de schade van diverse pomptypes op vissen na gedwongen blootstelling. / Germonpré, E; Denayer, Bart; Belpaire, Claude; Ollevier, F.

    1994. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.94.21).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  34. Gepubliceerd

    Ontwikkelingsplan voor de visserij op de Grensmaas (Limburg). / Gilson, P; De Charleroy, Daniel; Belpaire, Claude; Beyens, Jos.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1994. 89 blz. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.94.017).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  35. Gepubliceerd

    Visbestandsopname en natuurtechnische voorstellen voor de Abeek (Limburg). / Gilson, P; De Charleroy, Daniel; Beyens, Jos; Belpaire, Claude.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1994. 36 blz. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.93.018).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  36. Gepubliceerd

    Beknopt verslag van de resultaten 1993-1994 bekomen door het nationaal centrum voor grasland- en groenvoederonderzoek, 4e sectie. / Kayaerts, B; De Blust, Geert; Kuijken, Eckhart.

    Brussel : Instituut voor Natuurbehoud, 1994. 60 blz. (Rapporten van het instituut voor natuurbehoud; Vol. 19).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  37. Gepubliceerd

    Vegetatie en kansen voor natuurontwikkeling in de voormalige bezinkingsbekkens op het pidpa-terrein te Wildert. / Leten, M; De Blust, Geert.

    Instituut voor Natuurbehoud, 1994. 29 blz. (Rapporten van het instituut voor natuurbehoud; No. 16).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  38. Gepubliceerd

    Natuur op bestelling?: natuur en natuurontwikkeling in stedelijke en verstedelijkte gebieden. / Van Landuyt, Wouter; Hermy, M.

    Instituut voor Natuurbehoud, 1994. 145 blz. (Rapporten van het instituut voor natuurbehoud; Vol. 24).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  39. Gepubliceerd

    Visbestandopnames op het Boudewijnkanaal : tussentijds verslag. / Van Thuyne, Gerlinde; Breine, Jan; Guns, M.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 1994. 21 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Vol. 34).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  40. Gepubliceerd

    Ontwerp van de visdatabank en implementatie van historische en recente gegevens. / Verbiest, Hilde; Belpaire, Claude; Vandenabeele, P; Ollevier, F.

    1994. 44 blz. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.94.029).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  41. 1995
  42. Gepubliceerd

    Onderzoek van gehalten aan zware metalen in vis van enkele Vlaamse binnenwateren. / Belpaire, Claude; Van Thuyne, Gerlinde; Guns, M.

    Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, 1995. 27 blz. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; Vol. 033).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  43. Gepubliceerd

    Waterlopen : cursustekst in het kader van de cursus toegepaste hydrobiologie. / Belpaire, Claude.

    cursus Toegepaste Hydrobiologie. KU Leuven, 1995. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.BR.95.16).

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport niet door INBO uitgegeven

  44. Gepubliceerd

    Verklarende tekst bij de vegetatiekaart van het natuurreservaat de Bourgoyen-Ossemeersen. / Butaye, Jan; De Becker, Piet; Maelfait, Jean-Pierre.

    Instituut voor Natuurbehoud, 1995. 101 blz. (Rapporten van het instituut voor natuurbehoud; No. 23).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  45. Gepubliceerd

    Natuurvriendelijk waterlopenbeheer : ecologisch omgaan met water en oevers. / Denayer, Bart; Belpaire, Claude.

    1995. (Rapporten buiten reeks van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.BR.95.17).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  46. Gepubliceerd

    Visstandbeheer en visserij-onderzoek tijdens het werkjaar 1994 in West-Vlaanderen. / Denayer, Bart.

    1995. 8 blz. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; Vol. 015).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportInterne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  47. Gepubliceerd

    Ecologische inpasbaarheid van de hengelsport in Vlaams Brabant. / Vanden Auweele, Ina; De Charleroy, Daniel.

    1995. 29 blz. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. 95.036).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  48. Gepubliceerd

    Natuur op bestelling?: naar meer natuur in stad en dorp. / Van Landuyt, Wouter; Hermy, M.

    WWF, 1995. 68 blz. (Rapporten van het instituut voor natuurbehoud; Vol. 24).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  49. Gepubliceerd

    De Maas natuurlijk?! aanzet tot een grootschalig natuurontwikkelingsproject in de Grensvallei. / Van Looy, Kris; De Blust, Geert.

    Instituut voor Natuurbehoud, 1995. 123 blz. (Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud; Vol. 2).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportMededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  50. Gepubliceerd

    Monitoring van de vispopulaties en visvleeskwaliteit op het boudewijnkanaal : bijlagen. / Van Thuyne, Gerlinde; Belpaire, Claude; Guns, M; Denayer, Bart.

    1995. (Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.R.95.31).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  51. Gepubliceerd

    De Uitkerkse Polder belang voor natuurbehoud in het kader van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan: fase 1: screening. / Van Uytvanck, Jan.

    Instituut voor Natuurbehoud, 1995. 13 blz. (Rapporten van het instituut voor natuurbehoud; Vol. 07).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  52. Gepubliceerd

    Lijnvormige landschapselementen en het gemeentelijke natuurontwikkelingsplan (gnop): een ecologisch-economische benadering. / Van Uytvanck, Jan.

    Instituut voor Natuurbehoud, 1995. 18 blz. (Rapporten van het instituut voor natuurbehoud; No. 01).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  53. Gepubliceerd

    Overzicht activiteiten visserijbioloog Oost-Vlaanderen : oktober 1994-december 1994 (halftijds). / Verbiest, Hilde.

    1995. 3 blz. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; No. IBW.Wb.V.lR.95.020).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportInterne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  54. Gepubliceerd

    Activiteitenverslag van de visserijbioloog-visteeltkundige van het visserijfonds van het kweekseizoen 1994. / Verreycken, Hugo.

    1995. 7 blz. (Interne rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij; Vol. 018).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportInterne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  55. 1996
  56. Gepubliceerd

    The green main structure for Flanders. / De Blust, Geert; Kuijken, Eckhart.

    Perspectives on Ecological Networks. ed. / P. Nowicki; G. Bennett; D. Middleton; S. Rientjes; R. Wolters. European Centre for Nature Conservation, Tilburg., 1996. blz. 61-69.

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek niet door INBO uitgegeven

  57. Gepubliceerd

    The recent expansion of Conocephalus discolor (Thunberg) (Orthoptera: Tettigoniidae) in western Europe. / Decleer, Kris.

    In: Entomologist's Gazette, Vol. 47, 1996, blz. 37-49.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  58. Gepubliceerd

    Evaluatie van coderingssystemen voor aquatische macro-invertebraten in functie van databeheer. / De Knijf, Geert; Meire, Patrick; Anselin, Anny.

    Instituut voor Natuurbehoud, 1996. 49 blz. (Rapporten van het instituut voor natuurbehoud; No. 30).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...35 Volgende
?
Filters

Alle auteurs

tot
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Most Recent
Vaakst gedownload