Vlaanderen.be

Onderzoeksoutputs

  1. 2020
  2. Gepubliceerd

    Advies over de impact van de ophoging van een akker in Herselt op een nabijgelegen SBZ. / De Dobbelaer, Tom (Hoofdauteur); Adriaens, Dries.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3876).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3. 2019
  4. Gepubliceerd

    Advies betreffende een update van het grondwatermeetnet Olens Broek-Langendonk te Herentals. / Raman, Maud (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3810).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  5. 2018
  6. Gepubliceerd

    Advies over een verlandingsvegetatie in de Berkenbosbeemden te Heusden-Zolder. / De Becker, Piet (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3686).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  7. Gepubliceerd

    Status van de vermiljoenkever (Cucujus cinnaberinus) in Vlaanderen. / Thomaes, Arno (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3638).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  8. 2017
  9. Gepubliceerd

    Ecologische overwegingen bij de ontpoldering van de Fasseitpolder. / Mertens, Wim (Hoofdauteur); Van Braeckel, Alexander; Van den Bergh, Erika; Vandevoorde, Bart; Van Ryckegem, Gunther.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3539).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  10. Gepubliceerd

    Advies over het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek. / Oosterlynck, Patrik (Hoofdauteur); De Becker, Piet.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3621).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  11. 2016
  12. Gepubliceerd

    Capability of PlantCare Mini-Logger technology for monitoring of soil water content and temperature in forest soils : test results of 2015. / De Vos, Bruno.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2016. 85 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.R.2016.12107469).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  13. Gepubliceerd

    LTER-site site of Doode Bemde (LTER_EU_BE_29). / Raman, Maud; Cools, Nathalie; De Becker, Pieter.

    2016. Postersessie gepresenteerd op One Ecosystem, Multiple Climates: floodplain meadows as a model system for investigating climatic resilience, Milton Keynes, België.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

  14. 2015
  15. Gepubliceerd

    Evaluatie van een passende beoordeling in het kader van een bouwaanvraag voor een ophoging te Zandhoven. / Herr, Cécile (Hoofdauteur); Van Thuyne, Gerlinde; Vught, Inne; De Becker, Piet.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2015. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3230).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  16. 2014
  17. Gepubliceerd

    Advies betreffende mogelijke maatregelen bij de Geuzeput (Sint-Laureins) ter bevordering van broed- en foerageergebied voor de bruine kiekendief. / Anselin, Anny (Hoofdauteur); Van Kerckvoorde, Andy; Van Uytvanck, Jan.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3151).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  18. Gepubliceerd

    Op weg naar grootschalig moerasherstel in het Kempen~Broek : De eerste resultaten. / Lommelen, Els; Kurstjens, Gijs; De Blust, Geert.

    In: Natuurhistorisch maandblad, Vol. 103, Nr. 4, 04.2014, blz. 63-66.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

  19. Gepubliceerd

    Plan van aanpak voor opvolging van de vegetatie op het eiland van Denderleeuw – versie 2 : nota. / Vanderhaeghe, Floris; Vermeersch, Sophie.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014. 3 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAndere gepubliceerd door INBO

  20. Gepubliceerd

    Advies over de verenigbaarheid van de zandwinning en de instandhoudingsdoelen in Den Diel (Mol). / Wouters, Jan (Hoofdauteur).

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.A.3066).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  21. 2013
  22. Gepubliceerd

    Watersystemen op maat van natuur? op zoek naar de compatibiliteit tussen het hydrologisch functioneren en de ecologische doelen van Speciale Beschermingszones. / De Bie, Els; Herr, Cécile; Huybrechts, Willy.

    2013. Postersessie gepresenteerd op 10de Waterforum: Ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat, Brussel, België.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

  23. Gepubliceerd

    Natuurdoelgerichte laantjes in de Kalkense Meersen. / Van Ryckegem, Gunther; Michels, Helen; Van den Bergh, Erika.

    In: INBO Nieuwsbrief, Vol. 16, 04.2013.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

  24. 2012
  25. Gepubliceerd

    Doorrekenen van maatregelen voor herstel van vochtige heidevegetaties op het Schietveld van Houthalen-Helchteren via grondwatermodellering. / Batelaan, Okke (Hoofdauteur); De Becker, Piet; El-Rawy, M.; Herr, Cécile; Schneidewind, U.

    Vrije Universiteit Brussel/Instituut voor Natuur en Bosonderzoek, 2012. 248 blz.

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  26. 2011
  27. Gepubliceerd

    Voorstudie naar de opmaak van ecologische waterkwantiteitsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones (SBZ-H). / De Bie, Els; Herr, Cécile; Huybrechts, Willy.

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011. 73 blz. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; No. INBO.R.2011.7 ).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  28. 2007
  29. Gepubliceerd
  30. 2005
  31. Gepubliceerd

    Natuurontwikkeling in de polders Van Bazel en Rupelmonde. / Vandevoorde, Bart.

    In: Nieuwsbrief IBW-IN, Vol. 8, 01.2005.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBijdrage aan INBO Nieuwsbrief

  32. 2003
  33. Gepubliceerd

    Coördinatie uitbouw grondwatermeetnet in vlaamse natuurreservaten i.f.v. Opmaak signaalkaart verdroging : bijlage: brochure hydrologische monitoring in natuurgebieden. / Van Daele, Toon.

    Universiteit Gent, 2003. 34 blz. (Mina; Vol. 34).

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

?
Filters

Alle auteurs

tot
Winkelwagen

Kopieer de tekst uit dit veld...

Most Recent
Vaakst gedownload